ไทรุ่งเวิ้ง 2 จำหน่ายเครื่องแปรรูปอาหาร

���������������������������

รถเข็นจาน มี 3 ชั้นขนาด กว้าง 15 นิ้ว  ยาว  21 นิ้ว มีกล่องใส่เศษอาหาร 2 ช่อง
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ